Fonden i tal

De sidste 10 år har Oticon Fonden bevilget i alt over 700 millioner kroner til projekter, der falder ind under fundatsens formål.

Audiologi og hørelse

Af de 700 millioner kroner er lidt over en tredjedel tildelt projekter med særlig fokus på audiologi og hørelse, dvs. projekter, der handler om at helbrede eller afhjælpe høretab, eller projekter, der drejer sig om følgeeffekter af høretab.

Unges uddannelse

Også unges uddannelse vægter tungt i den samlede statistik over uddelinger, da ca. en femtedel af alle bevillinger går til bl.a. studieophold og ph.d.-afhandlinger.

Kunst og kultur

Inden for kategorien kunst og kultur er tildelingerne talrige og fordeler sig over mange mindre omkostningstunge projekter. Men selvom beløbene pr. projekt er forholdsvis beskedne, gør antallet af tildelinger alligevel, at næsten en femtedel af alle fondsmidlerne de sidste 10 år er faldet ind under denne kategori.

Tendensen

De samlede årlige bevillinger er steget over de seneste år. Ser man på de seneste tre år var beløbet i 2010 ca. 100 millioner kroner, året efter faldt det til 70 millioner kroner, og i 2012 var det oppe på 125 millioner kroner.

Årsrapporter

Læs mere om Oticon Fondens uddelinger i Årsrapport 2013Årsrapport 2014Årsrapport 2015Årsrapport 2016 og Årsrapport 2017.

For de erhvervsmæssige aktiviteter henvises til William Demant Invest A/S’ Årsrapport 2013Årsrapport 2014, Årsrapport 2015Årsrapport 2016 og Årsrapport 2017 (på engelsk).