Fundatsen

Fondens formål er:

  • … af Fondens årlige nettoindtægt at yde støtte til projekter, der har til formål at helbrede eller afhjælpe tunghørhed eller følgerne deraf.
  • … af Fondens årlige nettoindtægt at yde støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale, uddannelsesmæssige og kunstneriske formål og navnlig med sigte på at bidrage til dansk ungdoms uddannelse.
  • … af Fondens årlige nettoindtægt at yde støtte efter bestyrelsens skøn til personer, der hører eller har hørt til den personkreds, der dannes af medarbejdere, ledelse og rådgivere for Fonden eller de virksomheder, der måtte være tilknyttet Fonden, samt disses nærmeste familie. Så længe ledelsen og dens rådgivere fungerer som sådan, vil der dog ikke kunne ydes personlig støtte til dem.

Download den fulde fundats her