Om Fonden

William Demants og Hustru Ida Emilies Fond, i daglig tale Oticon Fonden, er en erhvervsdrivende fond, hvis hovedformål er at sikre og udbygge erhvervsaktiviteterne i William Demant Holding og William Demant Invest og at yde støtte til velgørende formål.

Fokus på forskning i audiologi

I de seneste ti år har Oticon Fonden uddelt mere end 700 millioner kroner til en række forskellige formål. Fokus har været på projekter, der fremmer forskning og udbredelse af viden inden for audiologi. Men Oticon Fonden har samtidig bidraget væsentligt til unges uddannelse, til sociale projekter for udsatte grupper og til initiativer til fremme af kunst og kultur. Se oversigten over de større projekter, der har fået støtte fra Oticon Fonden her. Oticon Fonden har gennem de sidste ti år bl.a. støttet danske ph.d.-studerende med mere end 40 millioner kroner. Fonden har været medstifter af Mary Fonden, der arbejder for at bekæmpe social isolation, og inden for det audiologiske felt har Oticon Fonden bl.a. bevilget mere end 20 millioner kroner til Center for Anvendt Høreforskning på DTU og godt 100 millioner kroner til Ida Instituttet.

Læs Fondens fundats her